انشای سال دوم

نمونه سؤالات انشای پایه ­ی دوم راهنمایی

درستی و نادرستی عبارت های زیر را مشخّص کنید .

الف –باید شکل گفتاری زبان را در نوشته به کار ببریم .                              1 -  درست                                      2 – نادرست

ب – حذف مطالب زائد به نوشته ی ما لطمه نمی زند .                                1 -  درست                                      2 – نادرست

جاهای خالی را به طور صحیح کامل کنید .

الف -  درنوشتن باید به ساده نویسی و ............... جمله ها توجّه کنیم .                                                                                                                             ب – نوشته ی زیبا وتأثیرگذار که با تشبیه و تشخیص و کنایه ومجاز و غیره همراه است ....................    نام دارد . .

آوردن آیه یا حدیث را در کلام ادبی.................. واشاره به آیه یا حدیث را در آن ..................می گویند.  الف – تلمیح – تضمین    ب- تضمین – تلمیح

معادل فارسی واژه ها را بنویسید .    ایمیل (                   )    سایت (                  )   منزّه  (                  )   مُعین (                        )

برای کلمه ی کتاب یک جمله ی ادبی ویک جمله ی زبانی بنویسید .

 

زیبایی ها و مفهوم بیت مقابل را بنویسید.           زدریای خرد گوهر توان جُست / که دریایی بدان پهناوری نیست

 

علائم نگارشی را در جای مناسب قرار دهید.

پدر گفت  ای فرزندان من تا هنگامی که یاور هم باشید پیروز هستید

برای موضوعات زیر ،کلمات قصار یا امثال و حکم بنویسید.

امیدواری

نیکوکاری

آسمان را در یک شب پرستار توصیف کنید .

 

.

یک بند ادبی در مورد دانش بنویسید وکلمات داده شده را در آن به کار ببرید .        خورشید -  دریا -  نادانی - نگهبان

 

 

 

                                                                              موضوع انشا ( 10 نمره )

از میان موضوعات زیر یک مورد را انتخاب کرده و درمورد آن انشایی بنویسید .

1 دوست  2- گفت و گوی میان دو چیز مانند : ابر وباد ، پرنده وماهی ، قطره ودریا ، زمین و آسمان ، درخت و جویبار ، باران و درخت تشنه............

3 – کتاب: ابزار گزارش اندیشه 4- دنیا آن گونه که هست و آن گونه که من می خواهم  5 – آرزوی شما در آینده 6- نقد معلّم ادبیّات و کلاس ایشان

7 – چه اندیشه ای نسبت به خداوند دارید؟ 8- ای وطن ، ای گران مایه سرزمین من  9 – کدام درس فارسی را بیشتر دوست دارید / چرا؟

10 – برگ درختان سبز در نظر هوشیار/ هر ورقش دفتری است معرفت کردگار 11- چه قدر شما را درک می کنند و شما چه قدر دیگران را درک می کنید  11 – ای کاش.... 12 – نامه ای به یکی از شخصیّت های مورد علاقه ی خود بنویسید.  13-  آن چه من می خواهم و آن چه والدینم می خواهند . 14-  بهار عروس طبیعت ؛تابستان ، فصل پختگی وکمال طبیعت ؛ پاییز، پادشاه فصل ها ؛ وزمستان ، پیرطبیعت 15- اندیشه ی شما در مورد انسان

 

                 آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است                        با دوستان مروّت ، با دشمنان مدارا

 

 

 

 

 

<    اگر نویسنده شرح حال خود  را بنویسد به آن  ................. می­گویند و اگر شرح حال شخص دیگری را بنویسد ....... نام دارد

      برای هر یک از واژه­های زیر جمله­ ای زیبا بنویسید.

تأمّل:

فیض :

     بیت زیر را به نثر روان برگردانید 

می­ کوش که هر چه گوید استاد        گیری همه را به چابکی یاد

      در باره­ ی نوجوانی یک بند بنویسید 

       برای تصویر مقابل یک عنوان و سه جمله بنویسید 

<!-     معادل فارسی واژه­ های زیر را بنویسید 

سایت :                        کوپن:                   ایمیل:               فاکس:

       زیبایی­ های ادبی بیت زیر را بنویسید 

ای هدهد صبا به سبا می­ فرستمت   /  بنگر از کجا به کجا می­ فرستمت ؟

<!  چه وقت از نشانه­ ی قلّاب [ ] در نگارش استفاده می­شود ؟

<      تغییرات معنایی و نوشتاری کلمات مشخّص شده ­ی زیر را توضیح دهید .

پادشاهی پشر به مکتب داد     /    لوح سیمینش بر کنار نهاد

بر سر لوح او نبشته به زر      /    جور استاد بِه زمهر پدر

انشا : انتخاب موضوع به عهده­ ی دبیر با توجّه به محتوای کتاب

 

 

/ 0 نظر / 133 بازدید