به هار پر له هه ستی به تین

دیسان نه سیمی به هار، نه رم نه رم هاته خوار

دونیای زیندو کرده وه به ئه مری په ر وه ردگار

 

به ئاهـ و گریان دیسان، هاته وه هه وری نیسان

جگه ر پر ئاو و ئاور، وه ک عاشقی بی قرار

 

گول تار و زه رد و شینه، به رگی زومو ردینه

نه قش و نیگاری چینه ، ده شت و ده مه ن کوهسار

 

هاتنه چه مه ن که ف زه نان، خوه ش نه فه س و نه غمه خوان

قومری و دوراج و سار، به ساز و سه متور و تار

 

غه یری ئاوی زور و که م ، به زه مزه مه ی زیر و به م

ده خوینن به هه مو ده م ، (مه عریفه تی کردگار )

 

«وه فایی» ئیدی به سه ، عیشق و هه وای  مه دره سه

بینوسه ئه م هندسه ، بیته خه ت و خالی یار

/ 3 نظر / 47 بازدید
شاهین ادب

سلام همکار فرهیخته وفرزانه بهتر از «دلخوشي» واژه اي نيافتم كه تقديمتان نمايم. خدايا خدایا « سلامتي » که يكي ازبهترين نعمت هاي توست؛ آن را براي همکاران و دوستان وخانواده معززشان از تو مي طلبم و عاقبت به خيري که بهترين نتيجه دلخوشي است؛ به اتفاق همکارانم و دوستانم و براي آنها از تو خواهانم. همکار ارجمند ، سال نو بر شما و خانواده محترم و مكرّم خجسته و مبارک باد

arefi

با آمدنت، هیچ تخته سیاهی، دیگر سیاه نبود ... وقتی نور در دست می گرفتی و روشنایی دانش را منتشر میکردی . خود را سوختی و ما را ساختی. از لوح کلاس تا لوح وجود، روسپیدی مان را از تو داریم. روزت مبارک ؛ معلم عزیزم

arefi

با آمدنت، هیچ تخته سیاهی، دیگر سیاه نبود ... وقتی نور در دست می گرفتی و روشنایی دانش را منتشر میکردی . خود را سوختی و ما را ساختی. از لوح کلاس تا لوح وجود، روسپیدی مان را از تو داریم. روزت مبارک ؛ معلم عزیزم