انشای سال دوم راهنمایی

 

 

1

باهریک از ترکیب­های زیر یک جمله­ی ادبی بنویسید.

کهکشان:                                             آزادی:

1

2

 عبارت ناتمام زیر را تا دوسطر ادامه دهید.

نقاش چیره دست طبیعت   ........................................................................................................................................

2

3

کلمات « راه­پیمایی، انقلاب، پایداری،شهادت» را در یک بند به کار ببرید.

2

4

 معادل­ فارسی واژه­های قرضی زیر را بنویسید.

فاکس :               کوپن:                            اِس اِم اِس:                             ایمیل:

1

5

دو بیت زیر را به دقت بخوانید و در مورد آن توضیح دهید.

ابلهی دید اشتری به چَرا                        گفت نقش ت همه کژ است چرا؟  

  گفت اشتر که اندر این پیکار                 عیب نقّاش می کنی، هشدار

2

6

متن زیر را با استفاده از علایم نگارشی، نشانه گذاری کنید.

محسن باخودش گفت کاش مادربزرگ هم این­ها را در چشم من بخواند بلکه کم­ترغصّه بخورد

1

7

برای موضوعات زیر کلمات قصار پیدا کنید.

صبر:                                                     نیکوکاری:

1

8

 

از میان موضوع های زیر یکی را انتخاب کنید و در مورد آن انشایی بنویسید.

 ( رعایت علایم نگارشی، پاراگراف بندی، حاشیه گذاری و  پاکیزگی برگه­ی سؤالات الزامی است)

ا) یک نوجوان شایسته چه ویژگی­هایی باید داشته باشد؟

2)فرزندان در برابر والدین خویش چه وظایفی دارند؟

3)گزارشی از یک سفر خیالی خود را بنویسید.(سفر به کرات آسمانی، دور دنیا،  اعماق دریا و ...)

  4) راستی را کس نمی­داند که در فصل بهار        از کجا گردد پدیدار این همه نقش و نگار.    

5)        به گیتی بهتر از دانشوری نیست        به جز دانش به گیتی مهتری نیست.                                                                                                                                                     

سرسبز باشید

10

 
/ 0 نظر / 29 بازدید