عناصر داستان

عناصر داستان

 

تعاریف

داستان و عناصر آن

 داستان یا نوول (Novel) اثری است روایی به نثر که مبتنی بر جعل وخیال باشد .)شمیسا)

 داستان یک سلسله وقایع حقیقی یا غیر حقیقی است به که به طور زنده و آمیخته با جزئیّات بیان شده باشد؛ به نحوی که متخیّله­ی خواننده یا مستمع بتواند آنان را آناً مجسّم کند.

 داستان نقل کردن وقایع به ترتیب حفظ پیوستگی زمان است؛ به طوری که شنونده یا خواننده را بر آن دارد که بخواهد بداند بعد چه پیش خواهد آمد. ( قاسم پور )

انواع داستان

در یک تقسیم بندی داستان­ها را به سه دسته تقسیم می­کنند: رمان، داستان کوتاه ،داستان کوتاه کوتاه .

 رمان :نثر روایی خلّاقه­ای که معمولاً طولانی و پیچیده و آمیزه­ای است از تجربیّات انسانی همراه با  تخیّل که با توالی حوادث بیان شده­است و در آن

 

 پیام (درون مایه) : پیام یک داستان همان روح حاکم بر داستان و درون مایه­ی آن است که آن را یک پارچه نگه می­ دارد و نتیجه­ی کلّی داستان را که همان مقصود نوشته است  دربر می­ گیرد که مخاطب آن را استنباط می­کند.

 طرح ( پی رنگ): طرح داستان که مهم ترین و ظریف  ترین عنصرداستان است، بیان ترتیب وتوالی حوادث برحسب روابط علّت ومعلولی می باشد. ازنکات عمده درطرح داستان ایجادتعلیق وانتظاردرخواننده است که او را وادار می­سازد تا خواندن داستان راتاآخر ادامه دهد.

 تجربه: اعمالی که درداستان حامل تجربیاتی است که این تجربیات گوناگون جدال­ها وحادثه­ها  را به وجود می­آورد.

 جدال: رویارویی شخصیت­ های داستان و یا رویارویی قهرمان داستان با خودش، طبیعت و یا خدا که منجر به ایجاد حادثه شود .

 حادثه : حوادثی که در جریان داستان نتیجه جدال­ها است که گاهی یک حادثه تمامی داستان را شکل می­دهد و این حوادث می­تواند واقعی و یا تخیّلی باشد.

 راوی داستان ( زاویه­ی دید) : دریچه یا شیوه­ای است که نویسنده برای روایت داستان انتخاب می­کند و از آن زبان منظر داستان را ارائه می دهد.

 

گروهی از شخصیّت­ها در زمینه­ی مشخّصی دست دارند.

 داستان کوتاه: روایتی منثور، کوتاه و فشرده از نقش آفرینی شخصیّت اصلی، پیرامون موضوعی یگانه بر پایه­ی توالی زمان است.

 داستان کوتاه کوتاه ( داستانک ) : شبیه حکایت­ها و لطیفه­ها بسیار کوتاه هستند و گاه در چند کلمه وچند سطر خلاصه می­شوند

تفاوت رمان و داستان کوتاه

( داستان کوتاه ساز تنهایی است و رمان یک سمفونی. میر صادقی )

 شرح مفصّل حوادث و زندگی شخصیّت­ها در رمان و بیان بخشی از زندگی و حوادث در داستان کوتاه.

 تنوّع و فراوانی شخصیّت­ها در رمان و محدود بودن شخصیّت­ها در داستان کوتاه.

 طول نوشته، در رمان بلند ( بیشتراز 50000 کلمه) و در داستان کوتاه ، کم ( کمتر از 2500 کلمه)

 تنوّع فضا و مکان در رمان و محدود بودن فضا و مکان در داستان کوتاه.

عناصر داستان

 

/ 2 نظر / 60 بازدید

با سلام

قزللو

با سلام ممنون از تلاشتان برای شناخت داستان . کتاب بسیار مفیدی را در زمینه ی داستان کوتاه مطالعه کردم به نام "مبانی داستان کوتاه" نوشته ی مصطفا مستور - نشر مرکز . اگر صلاح دیدی معرفی کنید. ممنون