املای فارسی اول راهنمایی

 

نمونه سؤال املای فارسی پایه ی اوّل راهنمایی

 

<!-  در جای خالی املای کدام گزینه صحیح است؟( 5/0  نمره )

می گویند قدر وقت را بدانید؛ مقصود این نیست که دائماً در کوشش و .................  باشید. 

الف ) اظطراب   ب ) اضتراب    ج )  اضطراب     د )  اظتراب

 

<!--   املای کدام گروه کلمات نادرست است ؟  (  1   نمره  )

الف )نشات و شادابی           ب     ) متواضع  و فروتن  ج) اثنای سفر    د) شکست و خواری    

الف ) ظلال درختان       ب) رأفت و عتوفت    ج) قوس قزح    د) اسرار و رازها    

<!--   با توجّه به معنی املای کدام گزینه نادرست است ؟  ( 1  نمره )

الف ) الفت : دوستی   ب) صماجت :پا فشاری    ج ) فصاحت : روانی و شیوایی سخن  د ) موذی : آزار دهنده 

الف ) مناظره : بحث وجدل     ب) نغز : دلکش    ج ) خصلت : ویژگی  د ) توصیه : سفارش 

 

<!--علامت تشدید در کدام گزینه نادرست است ؟ ( 5/0 نمره )

الف ) در حدّ توان  ب ) صمیمیّت و اخلاص    ج ) مهمّ ترین کار  د) اهمّیّت درس 

 

<!--در جای خالی کلمه ی مناسب را انتخاب کنید . ( 1 نمره )

الف ) . . . . . . . .  حکومت های جبّار و فاسد اکثر مردم را سخت ترسو بار آورده بود . (    تسلّت   ،   تسلّط  ، تصلّط  )

ب ) حجره کوچک و ساده ای  . . . . . . . . او شد . ( نصیب ، نسیب  )

<!--در جای خالی کلمه ی مناسب هم آوا را انتخاب کنید.(1)

الف)در بهار ، طبیعت  ......   خود را از سر می گیرد و گل ها دوباره به مهمانی  .......  خانه ی ما می آیند . (  حیاط  ،   حیات )

ب) هدهد حضرت سلیمان ( ع ) چون باد ........  به سرزمین .......... رفت . ( صبا  ،  سبا  )

<!--  در متن زیر پنج غلط املایی وجود دارد آن ها را بیابید درست آن ها را در شماره های زیر بنویسید . ( 5  نمره )

می گویند وقت طلاست ولی بدون تردید وقت از طلا گران بهاتر است  زیرا با سرف وقت می توان طلا به دست آورد ولی دقایق طلف شده را با طلا نمی توان خرید .

معلّم با همان لهن گرمش ادامه می دهد : « خیلی عالی است، نظامی در آرایش سحنه های شعرش استاد بی نظیری است . »

وقتی باد از بیرون به داخل سالن نمایشگاه می وزید و با خود رایحه ی گل های درخت بلوط و صدای خش خش برگ هایش را می آورد ، صدای شکسته و آهسته ای می آمد .

پدر را گفتم: از اینان یکی سر بر نمی دارد که دو گانه ای بگذارد. چنان خواب غفلت برده اند که گویی نخفته اند که گویی مرده اند.

<!--[if !supportLists]-->1-       <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->2-       <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->3-       <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->4-       <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->5-       <!--[endif]-->

 

 

 

نمونه متن املای سال اوّل راهنمایی                

     در میان جمع ، گشاده رو بود و در تنهایی سیمایی محزون و متفکّر داشت . هرگز به روی کسی خیره نگاه نمی کرد و بیش تر اوقات چشم هایش را به زمین می دوخت در سلام کردن به همه ، حتّی به کودکان ، پیش دستی می کرد .

     با تکان دادن دست هایم به احساسات خاموش امّا سرشار از پاکی و صفای این طبیعت و سبزه های معصوم پاسخ می گفتم و به خالق آن ها می اندیشیدم .

      سال ها پیش ، هنگامی که مغولان ، کشور ما را به یک پارچه آتش مبدّل ساخته بودند ، قسمتی از نیروهای غارتگر آن ها به سوی هرات می تاختند و تصمیم داشتند این شهر را نیز مانند شهرهای دیگر بگیرند و بسوزانند و غارت کنند .

     دکتر حسابی به زبان و فرهنگ و ادب فارسی عشق می ورزید و آثار بیشتر بزرگان شعر و ادب را با دقّت مطالعه می کرد . دیوان حافظ را به خوبی می خواند و از آن لذّت می برد و معتقد بود که یک ایرانی نباید غزل حافظ را غلط بخواند یا نادرست بفهمد .

     خداوند«نمی توانم» را قرین رحمت خود کند و به همه ی آن هایی که حضور دارند، قدرت عنایت فرماید که بی حضور او به سوی آینده ی بهتر حرکت کنند.

 

 

 

/ 2 نظر / 129 بازدید
....

خییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییلی عالی بود[نیشخند]