انشای اول راهنمایی

 

نمونه سؤال انشای فارسی اوّل راهنمایی

درستی و نادرستی عبارت های زیر را مشخّص کنید .

الف – از سجع معمولاً در نوشته های زبانی استفاده می شود .                            1 -  درست                                      2 – نادرست

ب – شکل نوشتاری زبان از شکل گفتاری آن ماندگارتر است . .                     1 -  درست                                      2 – نادرست

جاهای خالی را به طور صحیح کامل کنید .

هرگاه بخواهیم مقصود خود را زیبا و تأثیرگذار بیان کنیم از.................   ..استفاده می کنیم ؛ امّا وقتی بخواهیم فقط مقصود خود را بیان کنیم از...............استفاده می کنیم .

کدام گزینه جان بخشی (تشخیص ) نیست .

الف – ورق سبز برگ                         ب – لبخند گل                             ج – نغمه ی شیرین آب                                   د- زمزمه ی آفتاب

با واژه ی پاییز  به یاد چه واژه های دیگری می افتید؟ ( ذکر چهار مورد )

معادل فارسی واژه ها را بنویسید .    کلینیک (                   )        موکت (                  )      کاپ (                  )    پرینتر (                        )

جمله ی زبانی زیر به ادبی تبدیل کنید .

در پاییز برگ درختان بر زمین می افتد .

کلمات هم آوای زیر را درجمله به کار ببرید .

صبا                                                                                       سبا

با واژه های تقریباً هم معنا و هماهنگ زیر جمله بسازید .

تفکّر و تأمّل                                                                               مقتدا وپیشوا

زیبایی ها ومفهوم ابیات زیر از مولانا را بنویسید .              این درختانند هم چون خاکیان               دست ها برکرده اند از خاکدان

                                                                                       با زبان  سبز  و  دست  دراز                        از ضمیر خاک می گویند راز

جمله ی ناتمام زیر را تا چهار جمله ی دیگر ادامه دهید .

کوه آبیدر با چشم انداز زیبای خود.........

 

 

                                                                              موضوع انشا ( 10 نمره )

 

از میان موضوعات زیر یک مورد را انتخاب کرده و درمورد آن انشایی بنویسید .

1 دوست  2- گفت و گوی میان دو چیز مانند : ابر وباد ، پرنده وماهی ، قطره ودریا ، زمین و آسمان ، درخت و جویبار ، باران و درخت تشنه............

3 – کتاب: ابزار گزارش اندیشه 4- دنیا آن گونه که هست و آن گونه که من می خواهم  5 – آرزوی شما در آینده 6- نقد معلّم ادبیّات و کلاس ایشان

7 – چه اندیشه ای نسبت به خداوند دارید؟ 8- ای وطن ، ای گران مایه سرزمین من  9 – کدام درس فارسی را بیشتر دوست دارید / چرا؟

10 – برگ درختان سبز در نظر هوشیار/ هر ورقش دفتری است معرفت کردگار 11- چه قدر شما را درک می کنند و شما چه قدر دیگران را درک می کنید  11 – ای کاش.... 12 – نامه ای به یکی از شخصیّت های مورد علاقه ی خود بنویسید . 13-  آن چه من می خواهم و آن چه والدینم می خواهند . 14-  بهار عروس طبیعت ؛تابستان ، فصل پختگی وکمال طبیعت ؛ پاییز، پادشاه فصل ها ؛ وزمستان ، پیرطبیعت 15- اندیشه ی شما در مورد انسان

 

 

 

                  آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است                        با دوستان مروّت ، با دشمنان مدارا

 

 

 

 

<!--برای هرکدام از موارد زیر ، نشانه ی اختصاری مناسب به کار ببرید. ( 5/0 نمره

پیامبر اکرم (              )                           حضرت علی (          )

<!--  جمله ­های ادبی زیر را به صورت جمله­ ی زبانی بنویسید . ( 1 نمره

     گل یک تابلوی نقّاشی قشنگ که خداوند در برابر چشمان ما قرار داده است .

   گل ها در بهار خندیدند .

<!--    با هر یک از ترکیبات زیر جمله­ بسازید . 

دوستی و رفاقت  :

بازوان آهنین :

<!-  در باره ی تصویر روبه رو یک بند بنویسید . ( حدّاقل  شش  جمله ) ( 5/1 نمره )

 

<!--یکی از زیبایی های فصل بهار را در چهار جمله توصیف کنید . (1  نمره)

 

 

<!-   عبارت زیر را با نشانه های مناسب ، نشانه گذاری کنید . ( حدّاقل چهار نشانه ) ( 1 نمره )

چون مادرم چنان دید دعا کرد و گفت یارب تو از وی خشنود باش و درجتش درجه ی اولیا گردان

 

<!--در داستان نویسی زاویه ی دید را توضیح دهید . ( 1

 

<!-   برای نوشتن نامه باید به چه مواردی توجّه کنیم چهار مورد را نام ببرید . ( 1 )

 

 

<!-    یکی از آرایه های ادبی ( زیبایی­ های ادبی ) ابیات زیر را توضیح دهید .   ( 1 )

 

دانـــــه آرام بر زمین غلتیـــد        *       رفت و انشای کوچکش را خواند

            گفت : باغی بزرگ خواهــم شد       *       تا ابـــــــد سبز سبز خواهم ماند

از مو ضوعات زیر یکی را انتخاب نموده و انشایی بنویسید .( 10  نمره  )

<!--   مدرسه ی خود را توصیف کنید.

<!--  یکی از خاطرات خود را بنویسید.          رعایت قواعد نشانه گذاری و حاشیه گذاری ضروری است

<!--  نامه ای دوستانه بنویسید

<!    یک سفر تخیّلی.

<!-  نامه­ ای به یکی از شخصیّت­ های مورد علاقه­ ی خود بنویسید.

<!--دنیای رؤیایی من .

<!--  من بزرگم یا کوچک .

 

 

/ 2 نظر / 110 بازدید

لطفا جواب هم بدهید خوب است

darya

lotfan yek ensha ham kamel benevisid . darbareye yeki az mozoha ta ma ham kami az enshaye ghashange shoma bahre begirim [لبخند]