جشنواره الگوهای برتر تدریس ادبیّات فارسی

با سلام

احتراماّ درلینک زیر شیوه نامه جشنواره الگوهای برتر تدریس ادبیّات فارسی قابل دریافت است لازم است سرگروه های مناطق استان فایل مذکور را دریافت نموده و به نحو مقتضی به اطلاع دبیران محترم رسانده شود.

دریافت فایل

/ 0 نظر / 95 بازدید