تکمیل مشخصات سر گروه های مناطق

احتراماً سرگروه های مناطق تا تاریخ 92/8/20  نسبت به تکمیل مشخصات خود طبق جدول پیوستی اقدام کرده و به رایانامه gafkurd@mihanmail.ir ارسال نمایند.

مسؤولیت عدم ارسال بر عهده ی سرگروه های محترم می باشد

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

سابقه

تعداد ساعت حضور در گروه

روز حضور در گروه

تلفن محل کار با پیش شماره

شماره همراه

ایمیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید