تاريخ : ۱۳٩۳/۸/۱٦ | ۱:٢٤ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه ادبیات استان کرستان

با سلام کتاب راهنمای معلم فارسی هشتم در لینک زیر قابل دریافت است

 

    دریافت راهنما ی معلم

 نمره گذاری و بارم بندی کتاب فارسی بر گرفته از راهنای معلّم

موضوع

پایانی نوبت اول

پایانی نوبت دوم

شهریور

نیمه اول کتاب

نیمه دوم کتاب

بیان معنی شعر و نثر

6

2

4

6

شناخت واژگان

2

0/5

1/5

2

درک متن

4

1

3

4

دانش های زبانی و ادبی

3

0/5

2/5

3

خود ارزیابی

3

1

2

3

حفظ شعر

2

-

2

2

جمع

20

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 نمره نهایی: میانگین ارزشیابی تکوینی و پایانی است.( 20=2: 40=20+20)

یادآوری: هر نوبت به دلخواه دانش آموز یک شعر خواسته می شود.

املای فارسی: ارزشیابی تکوینی کتبی 20 نمره ( ارزشیابی تکوینی20 نمره املای تقریری تقسیم بر2+ 10 نمره فعالیت های املایی)

ارزشیابی پایانی 20 نمره املای تقریری

یادآوری : همیشه املای تکوینی همیشه از درس خوانده شده نیست می توان از درس های پیشین حتی دیگر کتاب های همان پایه نیز املا گفت.

تذکر: در ارزشیابی درس املا به تشدید نمره ای تعلق نمی گیرد.  • آریس مت
  • خوانندگان و بازیگران
  • کارت شارژ همراه اول