تاريخ : ۱۳٩٢/۱٢/٢٦ | ٦:٤٩ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه ادبیات استان کرستان

دیسان نه سیمی به هار، نه رم نه رم هاته خوار

دونیای زیندو کرده وه به ئه مری په ر وه ردگار

 

به ئاهـ و گریان دیسان، هاته وه هه وری نیسان

جگه ر پر ئاو و ئاور، وه ک عاشقی بی قرار

 

گول تار و زه رد و شینه، به رگی زومو ردینه

نه قش و نیگاری چینه ، ده شت و ده مه ن کوهسار

 

هاتنه چه مه ن که ف زه نان، خوه ش نه فه س و نه غمه خوان

قومری و دوراج و سار، به ساز و سه متور و تار

 

غه یری ئاوی زور و که م ، به زه مزه مه ی زیر و به م

ده خوینن به هه مو ده م ، (مه عریفه تی کردگار )

 

«وه فایی» ئیدی به سه ، عیشق و هه وای  مه دره سه

بینوسه ئه م هندسه ، بیته خه ت و خالی یار  • آریس مت
  • خوانندگان و بازیگران
  • کارت شارژ همراه اول