تاريخ : ۱۳٩٢/٧/۱٠ | ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه ادبیات استان کرستان

جدول بودجه بندی کتاب فارسی دوره اوّل متوسطه

پایه اوّل ( هفتم )

پایه سوم

مهر

پایان فصل اوّل

مهر

پایان فصل اوّل

آبان

پایان درس ششم

آبان

پایان درس هفتم

آذر

پایان فصل چهارم

آذر

پایان فصل چهارم

دی

امتحانات نوبت اوّل

دی

امتحانات نوبت اوّل

بهمن

پایان فصل پنجم

بهمن

پایان فصل پنجم

اسفند

پایان فصل ششم

اسفند

پایان درس نوزدهم

فروردین واردیبهشت

پایان کتاب

فروردین و اردیبهشت

پایان کتاب

خرداد

امتحانات نوبت دوم

خرداد

امتحانات نوبت دوم

   • آریس مت
  • خوانندگان و بازیگران
  • کارت شارژ همراه اول