تاريخ : ۱۳٩٠/۸/٢٢ | ۱٠:٢٥ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه ادبیات استان کرستان

املای غیر تقریری دوم

ردیف

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالات

بارم

1         

با توجّه به معنی املای کدام گزینه نادرست است؟

الف) اسرار : رازها 5       ب) فراغ : آسایش  5               ج)عرسه :  میدان 5                  د) اغراض: اهداف 5      

5/0

2         

با حروف در هم ریخته واژه‌ای با معنی بسازید . ( ت ، ر ، و ، ط ، ا )

5/0

3         

 کدام کلمات به علامت تشدید نیاز دارد آن را در جای مناسب بنویسید . ( به ازای هر تشدید کم یا اضافی 25/0 کسر می‌شود )

 

مشقت ، تحمیل ،  مؤثر ،  آداب خاص ، سدها ، شعار جمعیت ، عزت وافتخار 

 

1

4         

املای کدام گروه کلمات نادرست است؟

 1. الف) جنگ وستیز  5     ب) بغض وکینه      5 ج) رایهه‌ی دل انگیز       5   د) تشتّت آرا     5
 2. الف) تفکّر و تامّل   5    ب) هوش و ذکاوت5    ج) مظاهر آفرینش      5       د) عشق و آطفه 5

 

1

5         

کلمات هم‌آوا را در جای درست به کار ببرید.

 ای هدهد ...............    به ............... می فرستمت       بنگر زکجا به کجا می فرستمت . (سبا - صبا )

 درماه .............    با هم کلاسی هایم به ................ رفتیم. ( صفر - سفر)

 

1

6          

در جای خالی کلمه مناسب داخل پراتنز را بنویسید.   

سخنران مسجد محلّه پیش نهاد کرد شب‌ها به پشت بام برویم و برای  ............. به آن حکومت ظالم و .............. «الله‌اکبر» بگوییم.

( احتراز- فاسد  -اعتراز- اعتراض - فاصد )

اگر ................ هستید، از برکات آن استفاده کنید و اگر غمگین هستید، با .............. وتحمّل وتوکّل به خدا به آینده امید داشته باشید .

( مصرور،صبر، مثرور ، سبر ، مسرور)

2

7         

در متن زیر هشت غلط املایی وجود دارد آن‌ها را بیابید و صحیح آن‌ها را در جدول زیر بنویسید

گلزارهای ایران مهدود و منحصر به باغ‌هایی است که خیابان‌هایی آن‌ها به قطعاتی تقسیم کرده است .بر دو سوی آن خیابان‌ها درختان چنار غرث شده‌است . فواصل میان قطعات باغ مسطور از انواع درختان میوه و اقسام گل‌ است .

کمال میزبان بود و صاحب خانه؛ لذا نمی‌خاست در اتاقش کسی از او رنجیده شود و هم‌چونان مطالب را در الطهاب، تحمّل می‌کرد.

گویی آسمان بر سر دشت وبام پولک‌های نقره‌ای می‌ریزد و دستی نامرعی با نخ سفیدآسمان تیره را به زمین می دوزد

 

 

 

4

 

برای بیشتر به ادامه مطلب بروید

 

 

 

 

 

 

                   آزمون ادبیات سوم

 1. با توجّه به بیت  «در آسمان سینه­ی من ابر بغض خفت      اینک صفای لاله و ریحان گرفته­است»  کدام گزینه صحیح نیست؟

     الف)  صفا : مسند         ب)  ابربغض : نهاد          ج) آسمان  : متمّم         د)  من : مضاف ٌ الیه   

 1. با توجّه به بیت  «در آسمان سینه­ی من ابر بغض خفت      اینک صفای لاله و ریحان گرفته­است»  کدام آرایه نیست؟   

الف) طباق               ب)  مراعات نظیر              ج) تشخیص             د) تشبیه

 1. اثر کدام یک از نویسندگان زیر درست ذکر نشده است ؟

 الف)ابو منصور موفق هروی:الابنیه   ب) محمد علی اسلامی ندوشن : روزها        ج) اوحدی مراغه­ای: جام جم     د) مجد خوافی : غررالحکم

 1. در کدام گزینه حذف صورت نگرفته است ؟

الف) به نام خداوند جان و خرد.     ب) نه ثنای تو را زبان.    ج) لب ها تشنه بودند و دل ها به انتظار       د) سپاس باد یزدان دانا و توانا را                                 

 1. کدام یک از واژه های زیر نادرست معنی  شده است؟ الف) تداعی: برخورد      ب) قریحه : ذوق        ج) سپهر: آسمان       د) ملحق: متّصل
 2. ساختمان واژه های  « قافله­ای،شاهنامه،بی­هنر » کدام گزینه به ترتیب درست نوشته شده است ؟

الف) مشتق مرکب – ساده - مشتق        ب)   مرکب - مرکب -  ساده          ج)  مشتق مرکب – ساده - ساده         د) ساده –   مرکب  - مشتق   

 1. در کدام واژه بن ماضی به کار نرفته است ؟      الف) آموزگار          ب)  پروردگار           ج)  بریده         د)  خواستگار   
 2. کدام گزینه با بقیه هم خانواده نیست ؟          الف)  نصرت          ب) عناصر         ج)  منصور         د)  انصار    
 3. کدام یک از ترکیبات زیر صفت ندارد؟       الف ) جشن مهرگان       ب) کاملترین کتاب          ج) سلامت روان           د) فکر بسته               
 4. زمان کدام فعل با بقیه متفاوت است؟    الف)  بروند          ب)  برمی­داشتند            ج)  نمی­شنوند         د) می­خوانم
 5. اگر بیت:« گلابست گویی به جویش روان         همی شاد گردد زبویش روان» بیت اوّل شعری باشد کدام قالب شعری است؟

الف)  قصیده          ب)  غزل            ج)  قطعه          د)  چهارپاره

 1. دربیت:« دانی که چه­ها چه­ها چه­ها می­خواهم             یعنی که تورا تورا تورا می­خواهم» قافیه و ردیف به ترتیب کدام کلمات هستند؟

الف) دانی و یعنی قافیه، بقیه بیت ردیف   ب) دانی و یعنی قافیه، می­خواهم ردیف   ج) چه­ها و تورا قافیه، می­خواهم ردیف   د)چه­ها ردیف ، تورا قافیه

 1. املای کدام گروه کلمات نادرست است؟         الف )طرز دید          ب) طنین دلنشین      ج) پیامبر اعظم      د) ختبه­ ها و وصایا  
 2. کدام یک از گزینه های زیر جمله ی ادبی نیست ؟

الف) تو کز محنت دیگران بی غمی                               ب)  روزها فکر من این­است و همه شب سخنم     

ج) هنر چشمه ی زاینده است                                       د)  امشب سکوت پنجره پایان گرفته­است

 1. معادل فارسی کدام کلمه نادرست ذکر شده است ؟

الف) مظلوم:محروم      ب) خصلت: ویژگی     ج) سعادت: خوشبختی    د) رسول: فرستاده

 

 املای غیر تقریری  سال اوّل                                                 

1         

با توجّه به معنی املای کدام گزینه نادرست است؟

الف)  ذوق : سلیقه  5         ب) اخلاص:یک دلی      5       ج)  رعفت : مهربانی  5           د)  زهد : پارسایی 5   

الف)مظلوم : ستمدیده 5    ب) ختم کند: تمام کند 5     ج)  جزّاب : دلکش، زیبا  5      د)  اعتراض : مخالفت 5          

2

2         

با حروف در هم ریخته واژه‌ای با معنی بسازید . ( ط، ت، و، ع، ف )

1

3         

 کدام کلمات به علامت تشدید نیاز دارد آن را در جای مناسب بنویسید . ( به ازای هر تشدید کم یا اضافی 5/0 کسر می‌شود )

 

      صمیمیت ،اعم از معماری، حقایق اسلامی، متفکر، خصوصیات،عیادت

2

4         

در جای خالی کلمه مناسب داخل پراتنز را بنویسید.   

الف ) اجازه نمی داد کسی جز در مقام داد خواهی در . . . . . . . . . . او از دیگری بد بگوید ( حظور ، حضور )

ب ) پیامبر اسلام (ص) در آداب و رفتار . . . . . . . .  عالمیان است. ( اثوه ی، اصوه ی ، اسوه ی)

ج) موجب شد که هنر و . . . . . . . . و اخلاق ظهور کنند . ( سنعت ، صنعت )

د) هوش و لیاقت و . . . . . . . . . خود را ثابت کنند . (اصتعداد، استعداد)

ه) سرو نباشد به . . . . . . . محمّد (ص)  ( اعتدال ، اعطدال )

5

5         

در متن زیر ده غلط املایی وجود دارد آن‌ها را بیابید و صحیح آن‌ها را در جدول زیر بنویسید

     اُدبا، اُرفا و سخنوران ایرانی حقایق اسلامی را با جامه‌ی زیبای شعر ونسر فارسی به نحو اهسن آرایش داده‌اند.حقایق اسلامی و معانی لتیف قرآنی را در میان حکایاتی شیرین آورده‌اند. «مسنوی مولانا» بهترین شاهد برای این سخن است.

    هیچ گاه زبانش را به دوشنام نمی­آلود ، بد رفتاری با شخص خود را می­بخشید ولی در بار­ی کسانی که به هریم قانون تجاوذ می­کردند گزشت و مدارا نداشت.   

 

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
       
         

 

10

 

 

سؤالات ادبیات فارسی فصل اوّل سال اوّل 

1-      در مصراع « هر دم از عمر می رود نفسی » نهاد کدام گزینه است ؟ 

                                                 دم    5     عمر   5     نفسی   5      هردم   5

2-       معادل زبانی جمله ی « گل یک تابلوی نقاشی قشنگ است که خداوند در برابر چشمان ما قرار داده است . » کدام گزینه است ؟

گل تابلو است   5     تابلو قشنگ است   5      خداوند گل را آفریده است    5         چشمان ما تابلو را می بیند   5

3-       با توجّه به بیت های          «ماه فرو ماند از جمال محمّد                    سرو نباشد به اعتدال محمّد

                                         آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی       آمده مجموع در ظلال محمّد»                

   معنی کدام گزینه نادرست است ؟  جمال : زیبایی  5      اعتدال : میانه روی  5     خلیل : حضرت ابراهیم  5       ظلال : سایه ها   5

4-      کدام یک از گزینه های زیر جمله ی ادبی نیست ؟

تو کز محنت دیگران بی غمی  5                    زمزمه ی آفتاب ، نغمه ی شیرین آب 5                                                                 هنر چشمه ی زاینده است   5                     خورشید به چهره­ی شهر لبخند می­زند 5

5-      جمله ی « دوستم از دیدن نمره اش تعجّب کرد » چه نوع جمله ای است ؟   

                                عاطفی  5      خبری  5     امری 5      پرسشی  5 

6-       کدام یک از مترادف های زیر نادرست است ؟

رأفت و عطوفت   5       محزون و متفکّر 5     اخلاص و پاک دلی  5                زهد و پارسایی  5 

7-       زمان کدام یک از فعلهای زیر با بقیه متفاوت است ؟   

                                  می بینند 5     رفته بودیم   5      می شنیدیم  5    می خواندند   5 

8-      مفرد «ادبا» و «عرفا» به ترتیب کدام گزینه است ؟

                              ادب ، عرفان  5      ادب ، عارف  5   ادیب ،  عرفان  5    ادیب ، عارف  5

9-      کدام یک از واژه های زیردرست معنی شده است ؟

سخن درشت : حرف بزرگ                5 محزون:  محروم 5           تجمّل : دوری 5            فروتنی: تواضع 5

10-  املای کدام گروه کلمه نادست است ؟

         سخنان آلمانه 5              ب) ایرانیان معاصر 5          ج) طرز مرموزی 5                 د) گذشت و مدارا 5

11-  هر کدام از فعل های« می نویسید ، خواهند گفت ، خواندم » به ترتیب چه زمانی را نشان می دهند ؟  

حال ، گذشته ، گذشته 5        ب) آینده ، آینده ، گذشته 5        ج) گذشته ، حال ، گذشته 5         د) حال ، آینده ، گذشته 5

12-  معادل زبانی جمله ی ادبی « باران آسمان را به زمین می دوخت » کدام جمله است ؟

الف ) باران می دوخت 5              ب) باران می بارید 5          ج) زمین می دوخت 5                 د) زمین می بارید 5

13-  کدام یک از کلمات زیر جمع نیست ؟

              الف ) کارخانه ها  5              ب) آنان 5          ج) دوان 5                 د) دانشمندان 5

14-  در بیت«گلاب است گویی به جویش روان                   همی شاد گردد زبویش روان»زیر کدام کلمه قافیه است ؟

الف ) بویش، جویش  5              ب) روان،روان 5          ج)جویش،روان 5                 د) بویش، روان 5

 

 املای غیر تقریری  سال دوم

1         

با توجّه به معنی املای کدام گزینه نادرست است؟

الف) صادق: راستگو    5         ب) کاذب : دروغگو       5      ج) معاصر : هم دوره    5           د) عرسه : میدان   5   

الف) رایهه : بوی خوش 5  ب)انسجام: به هم پیوستگی 5    ج) ایثار: از خود گذشتگی  5   د) محتوا: درون مایه  5          

2

2         

با حروف در هم ریخته واژه‌ای با معنی بسازید . (   )

1

3         

 کدام کلمات به علامت تشدید نیاز دارد آن را در جای مناسب بنویسید . ( به ازای هر تشدید کم یا اضافی 5/0 کسر می‌شود )

 

2

4         

در جای خالی کلمه مناسب داخل پراتنز را بنویسید.   

الف )

ب )

ج)

د)

ه)

5

5         

در متن زیر ده غلط املایی وجود دارد آن‌ها را بیابید و صحیح آن‌ها را در جدول زیر بنویسید

      

 

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
       
         

 

10

 

 

 

 

 

آزمون فصل اول  ادبیات سال سوم

 1.  

  با توجّه به بیت  «گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت       که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد»  کدام گزینه صحیح نیست؟

     الف)  عزیز : مسند   q     ب)  گل : نهاد  q       ج) باغ  : متمّم q       د)  ش : مضاف ٌ الیه  q

 1.  

    کدام گزینه با بقیه هم خانواده نیست ؟          الف)  ممنوع    q     ب)  نعمت    q       ج)  انعام q       د)  منعم   q

 1.  

    در مصراع  « گشت غمناک دل و جان عقاب » نقش کدام واژه درست نوشته نشده است ؟

      الف)  دل : نهاد   q     ب)  غمناک : مسند   q       ج)  عقاب : مضاف الیه q       د)  گشت : نهاد  q

 1.  

   در کدام واژه بن ماضی به کار رفته است ؟      الف) پرستار    q     ب)  گیره   q       ج)  دیروز q       د)  مردگان  q

 1.  

بن مضارع کدام مصدر نادرست است ؟       الف)   خفتن : خواب  q     ب) بخشودن : بخشای  q       ج)  دیدن : بینq       د)  دریافتن : یاب  q

 1.  

      کدام گزینه با بقیه هم خانواده نیست ؟          الف) روان   q            ب)  رفتگان  q                 ج)  روروکq               د)  دوان  q

 1.  

  ساختمان واژه های  « خط کشی ، مهما ن ، دوستان » کدام گزینه به ترتیب درست نوشته شده است ؟

الف) مشتق مرکب – ساده - مشتق  q     ب)   مرکب - ساده -  ساده  q       ج)  مشتق مرکب – ساده - ساده q       د) مرکب –   مشتق  - مشتق  q

 1.  

کدام یک از واژه های زیر درست معنی  شده است؟

    الف) نصرت : پیروزی q          ب) کرامت : داناییq       ج) برنَوَشتند: برچیدند q         د) ثنا : روشناییq

 1.  

در بیت :«پرسش تشنگی را تو آبی ، جوابی       ریگ های بیابان تو را می شناسند» کدام آریه­ی ادبی وجود ندارد؟

الف) طباق q             ب)  مراعات نظیرq             ج) تشخیص q           د) تلمیحq

 1.  

در کدام گزینه کلمه­ی شب نهاد است؟

الف) تا شب نرود صبح پدیدار نباشد  q                                ب) روز و شب را می­شمارم روز و شب q

ج) شبی یاد دارم که چشمم نخفت  q                                   د) روز و شب را همچو خود مجنون کنم q

 1.  

در کدام گزینه حذف صورت گرفته است ؟

الف) اوّل آن که تکبّر از من دفع شود، دوم آن که دل تو خوش شود. q                           ب) سلمان بر لشکری امیر بود. q

ج) این توبره­ی کاه بر دار و به لشکرگاه سلمان بر، سلمان برداشتq                               د) شب­ها بر گونه­ها اشک و زمزمه­ی دعا می­نشست. q

 1.  

کدام بیت مونولوگ و یا دیالوگ نیست؟

الف)ای همه هستی زتو پیدا شده                      خاک ضعیف از تو توانا شدهq

ب)گفتم به نیرنگ و فسون پنهان کنم راز درون        پنهان نمی­ماند که خون بر آستانم می­رودq

ج) گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم                         گفتا که شبروست او از راه دیگر آیدq

د) گفتم این جام جهان بین به تو کی داد، حکیم      گفت آن روز که این گنبد مینا می­کردq

 1.  

اثر کدام یک از نویسندگان زیر درست ذکر نشده است ؟

     الف)ابو منصور موفق هروی:کشف الاسرارq       ب) سنایی : حدیقه q      ج) سلمان هراتی: آسمان سبزq             د) مجد خوافی : روضه­ی خلدq

 1.  

کدام یک از ترکیبات زیر صفت ندارد؟

الف ) دانشمند  شیمی q            ب) آب روانq                ج) کتاب  نوشتهq              د) دو دوستq

 


برای دریافت نمونه سوالات بیشتر به آدرس های زیر مراجعه فرمایید

http://up5.iranblog.com/images/4cbdrn02z77s4afmk154.pdf

http://up5.iranblog.com/images/bt9tc1rbi641gb63l.pdf

http://up5.iranblog.com/images/6d96c2rzsy030szk9nu5.pdf

http://up5.iranblog.com/images/581c8x2glwfkoi4l7p.pdf

http://up5.iranblog.com/images/gphvptd07vqso1jkuwue.pdf • آریس مت
 • خوانندگان و بازیگران
 • کارت شارژ همراه اول