» بارم بندی جدید دروس املا ، انشای و فارسی :: ۱۳٩۳/٩/۱٢
» بودجه بندی کتاب فارسی و مهارت های نوشتاری :: ۱۳٩۳/۸/٧
» ارسال مشخصات :: ۱۳٩۳/٧/٩
» بررسی و نقد سؤالات نوبت امتحانی خرداد 93پایه سوم راهنمایی درس انشای فارسی :: ۱۳٩۳/۳/٧
» تحلیل سؤالات ادبیات آزمون ورودی استعدادهای درخشان 93 :: ۱۳٩۳/٢/۳۱
» نتایج آزمون آنلاین :: ۱۳٩۳/۱/۱٠
» به هار پر له هه ستی به تین :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٦
» شیوه ی ارزشیابی و بارم بندی ادبیات فارسی پایه هفتم :: ۱۳٩٢/٩/٢٠
» جشنواره الگوهای برتر تدریس ادبیّات فارسی :: ۱۳٩٢/٩/٦
» آزمون آنلاین دبیران ادبیات فارسی دوره اول متوسطه :: ۱۳٩٢/۸/۱٥
» تکمیل مشخصات سر گروه های مناطق :: ۱۳٩٢/۸/۱٥
» نرم افزار پایه هفتم :: ۱۳٩٢/۸/٩
» درخواست کلاس ضمن خدمت :: ۱۳٩٢/۸/۸
» نکاتی در مورد دفتر نمره های جدید :: ۱۳٩٢/۸/۱
» بودجه بندی کتاب :: ۱۳٩٢/٧/۱٠
» موضوع انشا :: ۱۳٩٢/٧/۱٠
» اعجاز همین است :: ۱۳٩٢/٧/۳
» خط و زبان فارسی :: ۱۳٩٢/٥/٢٧
» کتاب فارسی جدید التّالیف پایه اوّل متوسطه اوّل ( اوّل راهنمایی) :: ۱۳٩٢/٤/۱٧
» فونت کردی :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٩
» اعلام نفرات برتر تهیه محتوای الکترونیکی درس ادبیات فارسی :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۸
» ۱۳٩۱/۱٠/٢٠ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٠
» انشای سال دوم راهنمایی :: ۱۳٩۱/۱٠/٦
» نمونه سوال املای سال دوم :: ۱۳٩۱/۱٠/٦
» تغییری بر شعر دوکاج :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» فرمیسکی شادی :: ۱۳٩۱/۱/٢۸
» نمونه سوالات ویژه دبیران :: ۱۳٩٠/۸/٢٢
» مقاله آقرینش نخستین انسان در اساطیر :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٤
» قالب های شعری :: ۱۳۸٩/۱۱/٢
» علایم نگارشی :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٧
» انشای پایه سوم راهنمایی :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» انشای سال دوم :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» انشای اول راهنمایی :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» املای پایه سوم راهنمایی :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» املای دوم راهنمایی :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» املای فارسی اول راهنمایی :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» آرایه های ادبی :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» عناصر داستان :: ۱۳۸٩/٩/٢٠
» مقاله ارزشیابی توصیفی انشا :: ۱۳۸٩/٩/٦
» خوانش شعر :: ۱۳۸٩/۸/٢٩

  • آریس مت
  • خوانندگان و بازیگران
  • کارت شارژ همراه اول