تاريخ : ۱۳۸٩/۱٢/۱٤ | ٩:۱٠ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه ادبیات استان کرستان

    به نام خداوندجان وخرد

 

      «مرا کسی نساخت، خدا سا خت؛ نه آنچنان که «کسی می­خواست»، که من کسی نداشتم، کسم خدا بود، کس بی کسان؛ او بود که مرا ساخت، آنچنان که خودش خواست، نه از من پرسید و نه از آن «منِ دیگرم». من یک گِل بی­صاحب بودم، مرا از روح خود در آن دمید.»

«دکتر علی شریعتی»

 

«اگر من روزی ز ­خدمت گشتم فرد
صدبار دلم از آن پشیمانی خورد
جانا به یکی گناه از بنده مگرد
من آدمیم، گنه نخست آدم کرد.»

«فخرالدیّن عراقی»


 

                          

                           موضوع تحقیق:

بررسی و تحلیل آفرینش نخستین انسان

   در ادیان و اساطیر

 

 

 

  سؤالات پژوهش:

1-  انسان، این مخلوق عجیب و فوق­العاده از کجا پدیده آمده ؟ چه کسی او را آفریده است؟ وچگونه و از چه خلق شده است؟

2- نظرادیان واساطیردرموردآفر نش نخستین انسان چیست؟

3- وجوه تشابه وافتراق آفرینش نخستین انسان درادیان واساطیر چیست؟

4-  هدف ازآفرینش انسان درادیان واساطیرچگونه بیان شده است؟

 

اهداف پژوهش:

1- بررسی و تحلیل آفرینش نخستین انسان در ادیان و اساطیر

2- کمک به پژوهشگران ادبیّات فارسی دربخش اساطیر

3- نشان د ادن تأثیرپذیری متقابل ادیان واساطیردرارتباط باموضوع

پیشینه ی بحث:

       درباره ی موضوع پژوهش کتاب های زیادی به نگارش درآمده ونظرات مختلفی بیان شده ودراینجابه جمع بندی وتجزیه وتحلیل نظرات پرداخته شده است؛ ازجمله کتاب هایی که دراین زمینه تألیف شده، عبارتنداز: 1- آفرینش انسان در بیان قرآن از یدالله سبحانی 2- آفرینش در ادیان نوشته­ی مهشید میرفخرایی 3-  بازخوانی قصه­ّی خلقت تألیف حسن یوسفی اشکوری 4- شناخت اسطوره­های ملل نوشته­ی سهراب هادی 5-  نخستین انسان و نخستین شهریار اثر آرتورکریستن­سن6-  آفرینش و مرگ در اساطیر تألیف دکتر مهدی رضایی و...

 

 ادامه مطلب

  • آریس مت
  • خوانندگان و بازیگران
  • کارت شارژ همراه اول