تاريخ : ۱۳۸٩/۱٠/٢٧ | ٤:۱٦ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه ادبیات استان کرستان

علایم نشانه گذاری

منظور از نشانه گذاری رعایت قواعد سجاوندی و به کار بردن علامتهاو نشانه هایی است که خواندن و در نتیجه فهم درست مطالب را

آسان و به رفع پاره ای از ابهام ها که پیچیدگی های مفاهیم و عبارات و دلایلات گفتاری پدید می آید کمک می کند.

ورود این گونه علائم و نشانه ها در زبان نوشتاری فارسی به دوران بعد از آشنایی ایرانیان با نوشته های مغرب زمین به ویژه پس ازانقلاب مشروطیت بر می گردد.

نشانه های متداول و معمول زبان فارسی

 ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳۸٩/۱٠/۱۱ | ۸:۳۱ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه ادبیات استان کرستان

نمونه سؤالات انشای پایه ­ی سوم راهنمایی

<!-      برای هر یک از ترکیبات زیر جمله­ ای زیبا بنویسید

          مرغ جان:

خورشید ایمان :

<!--معادل فارسی کلمه های زیر را بنویسید.

طرّار:

سوبسید :

<!-    به فارسی روان برگردانید.

مادر حسنک زنی بود سخت جگر آور.

چون سگ اصحاب کهف آن خرس زار / شد ملازم از پی آن بردبار

<!-    یک متن جذّاب دارای چه ویژگی هایی است ؟

<!-   برای تصویر مقابل یک عنوان و چند جمله و یا یک عنوان و یک شبکه­ ی معنایی بنویسید ( انتخاب تصویر توسّط دبیر

<!    پرورش و آفرینش زیبایی در متن از چه راه­ هایی امکان پذیر است ؟

<!-   در باره­ ی یکی از موارد زیر یک بند (حداقل شش جمله ) بنویسید .

از زبان بلبل

کوه آبیدر

آسمان ....

<!--   چهار مورد از زیبایی های ادبی ابیات زیر را بیان کنید .

تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش   /   حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار

عقل حیران شود از خوشه­ ی زرّین عنب    /  فهم عاجز شود از حقّه­ ی یاقوت انار

<!--    ویژگی­های رمان را بنویسید .

<!--   پیام بیت زیر را در یک بند بنویسید .

هان مشو نومید چون واقف نِه­ ای از سرّ غیب   /     باشد اندر پرده بازی­ های پنهان غم مخور

انشا : انتخاب موضوع به عهده­ ی دبیر با توجّه به محتوای کتاب

 تاريخ : ۱۳۸٩/۱٠/۱۱ | ۸:۳٠ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه ادبیات استان کرستان

نمونه سؤالات انشای پایه ­ی دوم راهنمایی

درستی و نادرستی عبارت های زیر را مشخّص کنید .

الف –باید شکل گفتاری زبان را در نوشته به کار ببریم .                              1 -  درست                                      2 – نادرست

ب – حذف مطالب زائد به نوشته ی ما لطمه نمی زند .                                1 -  درست                                      2 – نادرست

جاهای خالی را به طور صحیح کامل کنید .

الف -  درنوشتن باید به ساده نویسی و ............... جمله ها توجّه کنیم .                                                                                                                             ب – نوشته ی زیبا وتأثیرگذار که با تشبیه و تشخیص و کنایه ومجاز و غیره همراه است ....................    نام دارد . .

آوردن آیه یا حدیث را در کلام ادبی.................. واشاره به آیه یا حدیث را در آن ..................می گویند.  الف – تلمیح – تضمین    ب- تضمین – تلمیح

معادل فارسی واژه ها را بنویسید .    ایمیل (                   )    سایت (                  )   منزّه  (                  )   مُعین (                        )

برای کلمه ی کتاب یک جمله ی ادبی ویک جمله ی زبانی بنویسید .

 

زیبایی ها و مفهوم بیت مقابل را بنویسید.           زدریای خرد گوهر توان جُست / که دریایی بدان پهناوری نیست

 

علائم نگارشی را در جای مناسب قرار دهید.

پدر گفت  ای فرزندان من تا هنگامی که یاور هم باشید پیروز هستید

برای موضوعات زیر ،کلمات قصار یا امثال و حکم بنویسید.

امیدواری

نیکوکاری

آسمان را در یک شب پرستار توصیف کنید .

 

.

یک بند ادبی در مورد دانش بنویسید وکلمات داده شده را در آن به کار ببرید .        خورشید -  دریا -  نادانی - نگهبان

 

 

 

                                                                              موضوع انشا ( 10 نمره )

از میان موضوعات زیر یک مورد را انتخاب کرده و درمورد آن انشایی بنویسید .

1 دوست  2- گفت و گوی میان دو چیز مانند : ابر وباد ، پرنده وماهی ، قطره ودریا ، زمین و آسمان ، درخت و جویبار ، باران و درخت تشنه............

3 – کتاب: ابزار گزارش اندیشه 4- دنیا آن گونه که هست و آن گونه که من می خواهم  5 – آرزوی شما در آینده 6- نقد معلّم ادبیّات و کلاس ایشان

7 – چه اندیشه ای نسبت به خداوند دارید؟ 8- ای وطن ، ای گران مایه سرزمین من  9 – کدام درس فارسی را بیشتر دوست دارید / چرا؟

10 – برگ درختان سبز در نظر هوشیار/ هر ورقش دفتری است معرفت کردگار 11- چه قدر شما را درک می کنند و شما چه قدر دیگران را درک می کنید  11 – ای کاش.... 12 – نامه ای به یکی از شخصیّت های مورد علاقه ی خود بنویسید.  13-  آن چه من می خواهم و آن چه والدینم می خواهند . 14-  بهار عروس طبیعت ؛تابستان ، فصل پختگی وکمال طبیعت ؛ پاییز، پادشاه فصل ها ؛ وزمستان ، پیرطبیعت 15- اندیشه ی شما در مورد انسان

 

                 آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است                        با دوستان مروّت ، با دشمنان مدارا

 

 

 

 

 

<    اگر نویسنده شرح حال خود  را بنویسد به آن  ................. می­گویند و اگر شرح حال شخص دیگری را بنویسد ....... نام دارد

      برای هر یک از واژه­های زیر جمله­ ای زیبا بنویسید.

تأمّل:

فیض :

     بیت زیر را به نثر روان برگردانید 

می­ کوش که هر چه گوید استاد        گیری همه را به چابکی یاد

      در باره­ ی نوجوانی یک بند بنویسید 

       برای تصویر مقابل یک عنوان و سه جمله بنویسید 

<!-     معادل فارسی واژه­ های زیر را بنویسید 

سایت :                        کوپن:                   ایمیل:               فاکس:

       زیبایی­ های ادبی بیت زیر را بنویسید 

ای هدهد صبا به سبا می­ فرستمت   /  بنگر از کجا به کجا می­ فرستمت ؟

<!  چه وقت از نشانه­ ی قلّاب [ ] در نگارش استفاده می­شود ؟

<      تغییرات معنایی و نوشتاری کلمات مشخّص شده ­ی زیر را توضیح دهید .

پادشاهی پشر به مکتب داد     /    لوح سیمینش بر کنار نهاد

بر سر لوح او نبشته به زر      /    جور استاد بِه زمهر پدر

انشا : انتخاب موضوع به عهده­ ی دبیر با توجّه به محتوای کتاب

 

 تاريخ : ۱۳۸٩/۱٠/۱۱ | ۸:٢٧ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه ادبیات استان کرستان

 

نمونه سؤال انشای فارسی اوّل راهنمایی

درستی و نادرستی عبارت های زیر را مشخّص کنید .

الف – از سجع معمولاً در نوشته های زبانی استفاده می شود .                            1 -  درست                                      2 – نادرست

ب – شکل نوشتاری زبان از شکل گفتاری آن ماندگارتر است . .                     1 -  درست                                      2 – نادرست

جاهای خالی را به طور صحیح کامل کنید .

هرگاه بخواهیم مقصود خود را زیبا و تأثیرگذار بیان کنیم از.................   ..استفاده می کنیم ؛ امّا وقتی بخواهیم فقط مقصود خود را بیان کنیم از...............استفاده می کنیم .

کدام گزینه جان بخشی (تشخیص ) نیست .

الف – ورق سبز برگ                         ب – لبخند گل                             ج – نغمه ی شیرین آب                                   د- زمزمه ی آفتاب

با واژه ی پاییز  به یاد چه واژه های دیگری می افتید؟ ( ذکر چهار مورد )

معادل فارسی واژه ها را بنویسید .    کلینیک (                   )        موکت (                  )      کاپ (                  )    پرینتر (                        )

جمله ی زبانی زیر به ادبی تبدیل کنید .

در پاییز برگ درختان بر زمین می افتد .

کلمات هم آوای زیر را درجمله به کار ببرید .

صبا                                                                                       سبا

با واژه های تقریباً هم معنا و هماهنگ زیر جمله بسازید .

تفکّر و تأمّل                                                                               مقتدا وپیشوا

زیبایی ها ومفهوم ابیات زیر از مولانا را بنویسید .              این درختانند هم چون خاکیان               دست ها برکرده اند از خاکدان

                                                                                       با زبان  سبز  و  دست  دراز                        از ضمیر خاک می گویند راز

جمله ی ناتمام زیر را تا چهار جمله ی دیگر ادامه دهید .

کوه آبیدر با چشم انداز زیبای خود.........

 

 

                                                                              موضوع انشا ( 10 نمره )

 

از میان موضوعات زیر یک مورد را انتخاب کرده و درمورد آن انشایی بنویسید .

1 دوست  2- گفت و گوی میان دو چیز مانند : ابر وباد ، پرنده وماهی ، قطره ودریا ، زمین و آسمان ، درخت و جویبار ، باران و درخت تشنه............

3 – کتاب: ابزار گزارش اندیشه 4- دنیا آن گونه که هست و آن گونه که من می خواهم  5 – آرزوی شما در آینده 6- نقد معلّم ادبیّات و کلاس ایشان

7 – چه اندیشه ای نسبت به خداوند دارید؟ 8- ای وطن ، ای گران مایه سرزمین من  9 – کدام درس فارسی را بیشتر دوست دارید / چرا؟

10 – برگ درختان سبز در نظر هوشیار/ هر ورقش دفتری است معرفت کردگار 11- چه قدر شما را درک می کنند و شما چه قدر دیگران را درک می کنید  11 – ای کاش.... 12 – نامه ای به یکی از شخصیّت های مورد علاقه ی خود بنویسید . 13-  آن چه من می خواهم و آن چه والدینم می خواهند . 14-  بهار عروس طبیعت ؛تابستان ، فصل پختگی وکمال طبیعت ؛ پاییز، پادشاه فصل ها ؛ وزمستان ، پیرطبیعت 15- اندیشه ی شما در مورد انسان

 

 

 

                  آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است                        با دوستان مروّت ، با دشمنان مدارا

 

 

 

 

<!--برای هرکدام از موارد زیر ، نشانه ی اختصاری مناسب به کار ببرید. ( 5/0 نمره

پیامبر اکرم (              )                           حضرت علی (          )

<!--  جمله ­های ادبی زیر را به صورت جمله­ ی زبانی بنویسید . ( 1 نمره

     گل یک تابلوی نقّاشی قشنگ که خداوند در برابر چشمان ما قرار داده است .

   گل ها در بهار خندیدند .

<!--    با هر یک از ترکیبات زیر جمله­ بسازید . 

دوستی و رفاقت  :

بازوان آهنین :

<!-  در باره ی تصویر روبه رو یک بند بنویسید . ( حدّاقل  شش  جمله ) ( 5/1 نمره )

 

<!--یکی از زیبایی های فصل بهار را در چهار جمله توصیف کنید . (1  نمره)

 

 

<!-   عبارت زیر را با نشانه های مناسب ، نشانه گذاری کنید . ( حدّاقل چهار نشانه ) ( 1 نمره )

چون مادرم چنان دید دعا کرد و گفت یارب تو از وی خشنود باش و درجتش درجه ی اولیا گردان

 

<!--در داستان نویسی زاویه ی دید را توضیح دهید . ( 1

 

<!-   برای نوشتن نامه باید به چه مواردی توجّه کنیم چهار مورد را نام ببرید . ( 1 )

 

 

<!-    یکی از آرایه های ادبی ( زیبایی­ های ادبی ) ابیات زیر را توضیح دهید .   ( 1 )

 

دانـــــه آرام بر زمین غلتیـــد        *       رفت و انشای کوچکش را خواند

            گفت : باغی بزرگ خواهــم شد       *       تا ابـــــــد سبز سبز خواهم ماند

از مو ضوعات زیر یکی را انتخاب نموده و انشایی بنویسید .( 10  نمره  )

<!--   مدرسه ی خود را توصیف کنید.

<!--  یکی از خاطرات خود را بنویسید.          رعایت قواعد نشانه گذاری و حاشیه گذاری ضروری است

<!--  نامه ای دوستانه بنویسید

<!    یک سفر تخیّلی.

<!-  نامه­ ای به یکی از شخصیّت­ های مورد علاقه­ ی خود بنویسید.

<!--دنیای رؤیایی من .

<!--  من بزرگم یا کوچک .

 

 تاريخ : ۱۳۸٩/۱٠/۱۱ | ۸:٢٥ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه ادبیات استان کرستان

نمونه سؤالات املای غیر تقریری پایه‌ی سوم راهنمایی

  در جای خالی املای کدام گزینه صحیح است ؟

در زمین نگاه کن که چگونه .......... تو ساخته است و جوانب وی فراخ گسترانیده .

الف) بسات  ب)بصاط   ج) بساط    د) بصات    املای کدام گروه کلمات نادرست است؟

 الف) خرد و فراصت  ب) کهن‌سال وفرتوت   ج)مدح و ثنا  د) مصون و محفوظ  

 الف) استراق سمع  ب) پرندگان خوش‌خوان   ج)تذهیب نفس  د) نیکو خصال 

الف) بنیان‌گذار   ب) خدمت‌گذار  ج) درخواست  د) برخاست  

   باتوجّه به معنی املای کدام گزینه نادرست است؟

الف)التفاط : توجّه کردن  ب) اعزاز‌: گرامی داشتن    ج) خوار‌‌ : پست و فرومایه   د) رخصت : اجازه 

 الف) ضمان : پذیرفتن   ب) صواب : درست   ج) طرّار : دزد  د)قوص قزح : رنگین کمان 

 در جای خالی شکل صحیح کلمه را قرار دهید.

 .......... و آبادانی کشور به تلاش شما دانش آموزان نیازدارد. ( امارت -  عمارت )

کوه‌های .......... از برف زاگرس پرشکوه و دیدنی است. ( مستور - مسطور )

 هرروز لوح و کتاب در زیر بغل می نهاد و آرام از کوچه‌ها می‌گذشت و خود را به .......... درس استاد می‌رسانید.(محظر- محضر)

 ................ گلوله به گوش می رسید . ( سفیر ، صفیر )

   در متن زیر پنج غلط املایی وجود دادر آن‌ها بیابید و صحیح آن‌ها را در شماره‌های زیر بنویسید.

     اگر کسی به جواب مشغول شود و او بر بهتر جوابی از آن قادر بوَد، صبر کند تا آن سخن تمام شود، پس جواب خود بگوید بر وجهی که در متقدّم طعن نکند و در مهاوراتی که به حضور او میان دو کس رود، خوظ ننماید.

     آن همه بزرگان حکیم و نویسنده و گوینده و دانش مند ایرانی، چه شب­ها که به روز رسانده­اند تا نام ایران بماند و عزّت و سر بلندی این سرزمین آسیب نبیند . چه انسان­هایی که در سرمای توان فرصای زمستان و گرمای طاقت سوز تابستان صبوری ورزیده­اند تا مرزهای این سرزمین از گزند دشمنان مسون بماند.

 

       

 

 

 تاريخ : ۱۳۸٩/۱٠/۱۱ | ۸:٢٤ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه ادبیات استان کرستان

نمونه سؤالات املای غیر تقریری پایه‌ی دوم راهنمایی

با توجّه به معنی املای کدام کلمه درست است؟

الف – نغز : نیکو                     ب – هور : خوبان بهشتی                          ج -  صواب : پاداش                                     د – رایهه : بوی خوش

باتوجّه به معنی املای کدام کلمه نادرست است؟                                                                                                                                       الف – آذرم : شرم و حیا                    ب –  عصار ه:  چکیده                     ج -  اسرار : رازها                               د –  تماثیل : شکل ها

جای خالی هرجمله را با شکل صحیح کلمه کامل کنید .

الف – در زیبایی های بهار .............. کنید . ( تحمّل -  تعمّل – تأمّل )

ب – بهار فصل تجدید ..............طبیعت است . ( حیاط – حیات )

ج – در بهار درختان با وزش هر نسیم به ................. در می آیند . ( اهتزاز – اهتزاض )

د- فواصل میان درختان باغ ، .................. از انواع درختان و اقسام میوه است . ( مستور – مسطور – مصتور – مصطور )

با توجّه به کلمات هم معنی داخل پرانتزها حرف افتاده ی هرکلمه را بنویسید .

الف – مشاهده ی مناظر زیبا ، چشم را نیرو و دل را نشا.... می بخشد . (شادابی و طراوت )

ب-  به دنبال ت.....وّل در باورها ، ذهن و زبان و نگرش جامعه نیز تغییر می یابد . (تغییر و دگرگونی )

کدام واژه به (   -ّ ) نیاز ندارد .

الف- تربیت                    ب- موقر                             ج – منزه                        د – طلاب

در ترکیبات و کلمات زیر چند غلط املایی وجود دارد ؟

هیران وسرگردان -  صحن خانه ها – بقض گلو – غل غل سماور – مأموران سلیب سرخ

الف – یک مورد          ب- دو مورد                 ج – سه مورد                  د-  چهار مورد

در متن زیر ده غلط املایی وجود دارد آن ها را پیدا کرده و شکل درستشان را بنویسید .

دوران حکومت پهلوی با خفه قان و اسطبداد همراه بود .

محسن گاه نگاهش به دست های مادر بود که دانه های قرمز انار را از پوست جدا می کرد و گاه به دانه های تصبیح که بین انگشتان مادر بزرگ می لقزید .

تا هنگامی که یاور و پشتیبان هم باشید ،دشمن نمی تواند بر شما چیره شود و سالیان دراز می توانید پیروز و ضفرمند بسربرید .

مردمان این سرزمین اسامی فرزندان خود را از نام های اعمّه و اولیا و اوصیای دین  خود یا ادیان دیگر یا اناوینی که بیانگر تقوا و فظیلت باشد ، انتخاب می کنند .

بهار که می آید ، هر شاخه گویی دست خاهشی است که در طلب باران از زمین به آسمان بر آمده است ؛آسمان هم البتّه سخاوتمند می شود .

 

1-                                        2-                                         3 -                                   4 -                                   5 -                           

6-                               7 -                                         8 -                                  9 -                                 10 -   

 

 

 

   در جای خالی املای کدام گزینه صحیح است ؟

سخنران مسجد محلّه پیش نهاد کرد شب‌ها به پشت بام برویم و برای  .......    به آن حکومت ظالم و ....... «الله‌اکبر» بگوییم.

الف) احتراز- فاسد        ب) اعتراز- فاسد       ج) اعتراض فاسد   د) اعتراز فاصد  

   املای کدام گروه کلمات نادرست است؟

 الف) قدرت کاذب        ب) بغض وکینه    ج) قلم صحر آمیز  د) تشتّت آرا 

الف) هدهد صبا   ب) هوش و زکاوت    ج) مظاهر آفرینش   د) عشق و عاطفه 

  با توجّه به معنی املای کدام گزینه درست است؟

الف) اصرار : رازها   ب) فراق : آسایش   ج)صحن : عرصه  د) منهصر‌: محدود 

    در کدام گزینه علامت تشدید نادرست است؟

الف)تجمّل  ب) شفقّت  ج)موقعیّت های مهم  د)عزّت وافتخار 

    کلمات هم‌آوا را در جای درست به کار ببرید.

 کار ......... و درست آن است که برای کسب ......... و پاداش آخرت تلاش کنیم. (ثواب صواب )

 پرنده‌ای ........ از درخت فرود آمد. ( خرد خورد )

   در جای خالی شکل صحیح کلمه را قرار دهید.

 مرد فقیه مسئله را باز گفت و سپس از جای ........ و دوست بیمار را ترک کرد. (برخواست- برخاست )

 اثر ............ هم نشین بر منش  وکردار انسان مهمّ و عمیق است. ( گذاری گزاری )

   در متن زیر پنج غلط املایی وجود دارد آن‌ها را بیابید و صحیح آن‌ها را در جدول زیر بنویسید.

       فرمان روا روی به فرزندان کرد و گفت : «ای فرزندان، حال شما در  زندگی این چنین است. تا هنگامی که یاور و پشتیبان هم باشید، دشمن نمی تواند بر شما چیره شود و سالیان دراز می توانید پیروز و ضفرمند به سربرید».

     در ایران، نشستن در مجالس آداب خاصّی دارد. در حضور کسانی که احترامشان واجب و لازم است، زانووان را به زمین می­زنند وموقّر ومتین می­نشینند.

     تابستان نیز به ضرورت کم­کم جای خود را به پاییز می­دهد. درختان از پوشش سبز خود عریان می­شوند وگویی با اهتزاض برگ­های زرد ونارنجی و سرخ آتشین در باد شعله می­کشند وهزار رنگ با هم درمی­آمیزند.

     شما تصوّری از آینده­ی خود دارید؛ حتماً در آن تصویر رویایی به زندگی شیرین وموفّق می اندیشید. به شغل خوبی فکر می کنید که درآمدی عالی نسیب شما می­کند.

 

<!--[if !supportLists]-->1-       <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->2-       <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->3-       <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->4-       <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->5-       <!--[endif]-->

 

 

 تاريخ : ۱۳۸٩/۱٠/۱۱ | ۸:٢۱ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه ادبیات استان کرستان

 

نمونه سؤال املای فارسی پایه ی اوّل راهنمایی

 

<!-  در جای خالی املای کدام گزینه صحیح است؟( 5/0  نمره )

می گویند قدر وقت را بدانید؛ مقصود این نیست که دائماً در کوشش و .................  باشید. 

الف ) اظطراب   ب ) اضتراب    ج )  اضطراب     د )  اظتراب

 

<!--   املای کدام گروه کلمات نادرست است ؟  (  1   نمره  )

الف )نشات و شادابی           ب     ) متواضع  و فروتن  ج) اثنای سفر    د) شکست و خواری    

الف ) ظلال درختان       ب) رأفت و عتوفت    ج) قوس قزح    د) اسرار و رازها    

<!--   با توجّه به معنی املای کدام گزینه نادرست است ؟  ( 1  نمره )

الف ) الفت : دوستی   ب) صماجت :پا فشاری    ج ) فصاحت : روانی و شیوایی سخن  د ) موذی : آزار دهنده 

الف ) مناظره : بحث وجدل     ب) نغز : دلکش    ج ) خصلت : ویژگی  د ) توصیه : سفارش 

 

<!--علامت تشدید در کدام گزینه نادرست است ؟ ( 5/0 نمره )

الف ) در حدّ توان  ب ) صمیمیّت و اخلاص    ج ) مهمّ ترین کار  د) اهمّیّت درس 

 

<!--در جای خالی کلمه ی مناسب را انتخاب کنید . ( 1 نمره )

الف ) . . . . . . . .  حکومت های جبّار و فاسد اکثر مردم را سخت ترسو بار آورده بود . (    تسلّت   ،   تسلّط  ، تصلّط  )

ب ) حجره کوچک و ساده ای  . . . . . . . . او شد . ( نصیب ، نسیب  )

<!--در جای خالی کلمه ی مناسب هم آوا را انتخاب کنید.(1)

الف)در بهار ، طبیعت  ......   خود را از سر می گیرد و گل ها دوباره به مهمانی  .......  خانه ی ما می آیند . (  حیاط  ،   حیات )

ب) هدهد حضرت سلیمان ( ع ) چون باد ........  به سرزمین .......... رفت . ( صبا  ،  سبا  )

<!--  در متن زیر پنج غلط املایی وجود دارد آن ها را بیابید درست آن ها را در شماره های زیر بنویسید . ( 5  نمره )

می گویند وقت طلاست ولی بدون تردید وقت از طلا گران بهاتر است  زیرا با سرف وقت می توان طلا به دست آورد ولی دقایق طلف شده را با طلا نمی توان خرید .

معلّم با همان لهن گرمش ادامه می دهد : « خیلی عالی است، نظامی در آرایش سحنه های شعرش استاد بی نظیری است . »

وقتی باد از بیرون به داخل سالن نمایشگاه می وزید و با خود رایحه ی گل های درخت بلوط و صدای خش خش برگ هایش را می آورد ، صدای شکسته و آهسته ای می آمد .

پدر را گفتم: از اینان یکی سر بر نمی دارد که دو گانه ای بگذارد. چنان خواب غفلت برده اند که گویی نخفته اند که گویی مرده اند.

<!--[if !supportLists]-->1-       <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->2-       <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->3-       <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->4-       <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->5-       <!--[endif]-->

 

 

 

نمونه متن املای سال اوّل راهنمایی                

     در میان جمع ، گشاده رو بود و در تنهایی سیمایی محزون و متفکّر داشت . هرگز به روی کسی خیره نگاه نمی کرد و بیش تر اوقات چشم هایش را به زمین می دوخت در سلام کردن به همه ، حتّی به کودکان ، پیش دستی می کرد .

     با تکان دادن دست هایم به احساسات خاموش امّا سرشار از پاکی و صفای این طبیعت و سبزه های معصوم پاسخ می گفتم و به خالق آن ها می اندیشیدم .

      سال ها پیش ، هنگامی که مغولان ، کشور ما را به یک پارچه آتش مبدّل ساخته بودند ، قسمتی از نیروهای غارتگر آن ها به سوی هرات می تاختند و تصمیم داشتند این شهر را نیز مانند شهرهای دیگر بگیرند و بسوزانند و غارت کنند .

     دکتر حسابی به زبان و فرهنگ و ادب فارسی عشق می ورزید و آثار بیشتر بزرگان شعر و ادب را با دقّت مطالعه می کرد . دیوان حافظ را به خوبی می خواند و از آن لذّت می برد و معتقد بود که یک ایرانی نباید غزل حافظ را غلط بخواند یا نادرست بفهمد .

     خداوند«نمی توانم» را قرین رحمت خود کند و به همه ی آن هایی که حضور دارند، قدرت عنایت فرماید که بی حضور او به سوی آینده ی بهتر حرکت کنند.

 

 

 تاريخ : ۱۳۸٩/۱٠/۱۱ | ۸:۱٥ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه ادبیات استان کرستان

آرایه های لفظی :سجع ، جناس ، واج آرایی، اشتقاق ، ردالعجز علی الصدر( تصدیر)، تکرار،ملمع

آرایه های معنوی: مراعات النظیر(تناسب)، تلمیح ، تضمین ، تضاد ، ایهام ، لف و نشر ، اغراق ،ارسال المثل تمثیل(و حسن طلب

الف )آرایه های لفظی :

سجع

- سجع: یکسانی دو واژه در حرف آخر ، وزن و یا هر دوی آن­هاست (در اصل آواز کبوتراست)

سجع مطرف:اشتراک دو کلمه در حرف پایانی غایت و نهایت

- انواع سجع: سجع متوازن: اشتراک در وزن باطل و ضایع

سجع متوازی: اشتراک هم در حروف پایانی هم در وزن نشیند و نبیند خوردند و بردند

- سجع در نثر و شعر به کار می رود ، فایده آن ایجاد موسیقی است.

نثری که در آن سجع به کار رود مسجّع نامیده می شود(سجع در نثر مانند قافیه است در شعر)0

- موازنه: تقابل سجع های متوازن در دو یا چند جمله است که به هم­آهنگی آن­ها می انجامد( در آثار سعدی و مسعود سعد سلمان) .

- مثال:

سعدی : گر بنوازی به لطف ور بگذاری به قهر حکم تو بر من روان ، زجر تو بر من رواست

گر بنوازی به لطف حکم تو بر من روان

↓  ↓  ↓  ↓  ↓    ↓    ↓    ↓    ↓

ور بگدازی به قهر زجر تو بر من رواست

ترصیع

- موازنه ای که تمام سجع های آن متوازی باشد ( ترصیع به معنی جواهر نشاندن است ) .

- مثال:

« فردوسی » خرد زنده جاودانی شناس خرد مایه شادمانی شناس

خرد زنده جاودانی شناس

↓      ↓      ↓      ↓

خرد مایه شادمانی شناس

 ادامه مطلب

  • آریس مت
  • خوانندگان و بازیگران
  • کارت شارژ همراه اول