تاريخ : ۱۳٩۳/٧/۳٠ | ۸:٢۸ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه ادبیات استان کرستان

 

دانلود فایل

با سلام و عرض ادب

سرگروه های محترم مناطق  و همکاران گرامی می توانند فایل راهنمای روش تدریس مهارت های نگارشی هفتم و هشتم را از این وبلاگ دانلود نمایند.تاريخ : ۱۳٩۳/٧/٩ | ۱٠:٤٠ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه ادبیات استان کرستان

احتراما خواهشمند است سرگروه های محترم مناطق تاتاریخ  1393/7/16 مشخصات خود را به رایانامه گروه استان ارسال فرمایند.

gafkurd@mihanmail.irتاريخ : ۱۳٩۳/۳/٧ | ۱٠:٤٠ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه ادبیات استان کرستان

بررسی و نقد سؤالات نوبت امتحانی خرداد 93پایه سوم راهنمایی درس انشای فارسی

ضمن قدردانی از زحمات طراح / طراحان محترم توجّه همکاران گرامی را به نکات ذیل معطوف می دارد:

 • تمام سؤالات  با رویکرد انشایی طرح شده است و از این جهت  از طراح محترم تشکّر ویژه به عمل می آید.
 • سؤال (1) سؤال خوبی است ولی اختصاص یک نمره به دو سؤال علامت زدنی نامناسب است.
 • سؤال (2) به نظر می رسد مصرع بیان شده ضرب المثل معروفی نیست و بهتر بود کلمه ضرب المثل در صورت سؤال درج نمی شد.
 • سؤال (3) بسیار ساده است و در حدّ دانش آموزان دوره ابتدایی است.
 • سؤال (4) گزینه های (ب ) و (د) زیر مجموعه گزینه ی (الف) بوده و عملا سؤال دو گزینه ای است.
 • سؤال (5) سؤال خوب و مناسب است.
 • سؤال (6) کاربرد دو علامت برای یک نمره زیاد است و معمولاً در شعرها از علایم نگارشی استفاده نمی شود.
 • سؤال (7) اختصاص یک نمره فقط برای اتّصال با دو خط منطقی نیست.
 • سؤال (8) سؤال خوبی است اما بهتر بود جزو سؤالات آغاز آزمون باشد.
 • سؤال (9) سؤال بسیار مناسب است؛ امّا کلمه ی بهاران در شهر سنندج به معنی یکی از مناطق شهری سنندج نیز هست که دانش آموز را به اشتباه می اندازد.
 • سؤال (10) سؤال خوب و مناسبی است.
 • سؤال های (9 و 10) هر دو یک هدف را می سنجند.


تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۳۱ | ٧:۳٠ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه ادبیات استان کرستان

نقد و نظری بر سؤالات ادبیات آزمون ورودی استعدادهای درخشان
94-93 ( پایه های ششم و نهم )

     پایه ی ششم

1- سؤالات جامع نیست و تمام مطالب و اهداف کتب بخوانیم و بنویسیم را
و مهارت های نوشتاری را در بر نمی گیرد. برای نمونه ، بخشی از دانش های ادبی،  تاریخ ادبیّات است که حتّی یک سؤال از پانزده
سؤال به آن اختصاص داده نشده است و هم چنین مهارت های نوشتاری که بخش عمده ای از
دانش های زبانی و ادبی را تشکیل می دهد و درکتاب به نام «مهارت های نوشتاری» آمده
است از 15 سؤال بهره ای ندارد.

2- جای بسیار شگفتی است که سه متن ، دو متن از گلستان سعدی و یک متن
از شاهنامه، برای انتخاب سؤال و به عنوان درک مطلب آورده شده است و 7 سؤال از
پانزده سؤال را به خود اختصاص داده ( حدود 50% از سؤالات) که هیچ کدام از متن ها
در کتاب درسی نیست و دانش آموز قبلاً با آن روبه رو نشده است. جای سؤال است که آیا
طرّاحان محترم خود با آن همه تجربه و سطح دانش می­توانند در وقت و زمان محدود
اختصاص یافته به آزمون پاسخ دهند؟! به عنوان مثال در سؤال 22 دانش آموز باید شش
بیت از شاهنامه (یک متن تاریخی ) را بخواند تا بتواند یک ترکیب اضافی و یک ترکیب
وصفی را بیابد.

3- اوّلین سؤال ادبیات فارسی ( سؤال یازده آزمون ) از درس پانزده ص
91 ، شعر «میوه ی  هنر » انتخاب شده است که
طرّاح محترم عمداً و یا اشتباهی از کتاب پارسال استفاده کرده و به جای واژه ی
«خوار» ، کلمه ی «خار» را نوشته که علاوه بر تحریف شعر پروین اعتصامی معنی را نیز
تغییر داده که این امر از نظر هر دانایی مردود و از نظر علمی قابل پیگرد است.

4- سؤال دوم ادبیات ( سؤال دوازده آزمون) نیز دارای دو پاسخ صحیح می
باشد یعنی نسبت معنایی «محال و ممکن» تضاد معنایی است که گزینه های 3 و 4 نیز
متضاد هستند.

5- سؤال پانزده دفترچه، متن(حکایتی) از گلستان سعدی است که در متن
کتاب فارسی وجود ندارد و جای تعجّب است که در این سؤال هیچ هدفی از اهداف فارسی را
به خود اختصاص نمی دهد ( نه «مهارت های نوشتاری »مربوط به کتاب و نه مسائل مربوط
به بخش «یادآوری های کتاب» و ...) فقط چهار کلمه از متن برداشته شده و به صورت جا
خالی باید جایگزین شود . در این سؤال اگر کسی قبلاً متن را ندیده باشد قطعاً با
مشکل مواجه خواهد شد حتّی دبیران ادبیات چه برسد به دانش آموزان.

6- در سؤال شانزده دفترچه که باز هم مربوط به حکایتی از گلستان است
هر چهار گزینه درست است ؛ واقعاً جای بسی تأسّف است که سازمان پرورش استعدادهای
درخشان با آن همه تجربه و ... در طرّاحی آزمون چنین رویه ای پیش بگیرد و حدّاقل از
یک دبیر با دانش ادبی برای ویراست علمی سؤالات استفاده نکند.

7- سؤال 22 که از متن شاهنامه انتخاب شده است (آن هم شش بیت ) که 5
بیت آن در کتاب درسی نیست، از نظر علمی صحیح نیست ( استفاده از متن تاریخی برای
دستور امروزی ) ؛ احتمالاً طرّاح محترم دانش آموز پایه ی ششم را با داوطلبان کنکور
اشتباه گرفته است.

8- در همان ابیات شاهنامه «دیو سپید» به عنوان ترکیب وصفی در نظر
گرفته شده است و این در حالی است که در این متن اسم خاص بود و یک اسم مرکّب محسوب
می گردد اگر چه مانند خرّمشهر و سپید رود اضافه مقلوب هم نشده باشد.

 

پایه ی نهم ( سوم متوسطه دوره اوّل )

1-   سؤالات جامع نیست و تمام مطالب کتاب درسی ر اشامل نمی شود. بخشی
از ادبیّات فارسی و دانش های ادبی را تاریخ ادبیات تشکیل می دهد و بخش دیگری از
کتاب را دانش های زبانی وادبی، که بسیار مهم است امّا در سؤالات به هیچ کدام از
این دو بخش توجّهی نشده است.

2-  سؤال یازدهم دفترچه آزمون
تمام گزینه ها نادرست است. گزینه ی 1 تمیز به معنی قوه شناخت نیست ، در گزینه ی 2
اوان به معنی هنگام و زمان است نه اوایل ، در گزینه ی 3 همگن به معنی هم جنس و
همانند و در گزینه ی 4 فرط به معنی از حد گذشتن و زیاده روی می باشد.

3- سؤال دوازدهم نیز تمام گزینه ها اشتباه است زیرا تعب و محنت نسبت
به هم مترادف هستند در صورتی که در هیچ کدام از گزینه­ها  واژه های مترادف وجود ندارد.

4- سؤال سیزدهم گزینه ی یک دارای اشتباه تایپی است که موجب تغییر
معنی عبارت می شود که باید به شکل درست نوشته شود تا آزمون دهنده دچار سردر گمی
نشود. شکل درست ( گهر بی هنر خوار است و زار است و سست )

5-  سؤال شانزدهم هیچ کدام از دانش های  زبانی و ادبی را نمی سنجد .

6- بخش اعظم متن قابوس نامه خارج از کتاب بود در حالی که در دفترچه
ی راهنمای ثبت نام  تأکید شده که از مطالب
کتب پایه ی سوم سؤالات طرّاحی خواهد شد.

 

بررسی کنندگان آزمون:    کمال حسینی                                        فاروق
سلیمانیتاريخ : ۱۳٩۳/۱/۱٠ | ۸:٢٥ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه ادبیات استان کرستان

با احترام نتایج آزمون آنلاین که توسط پایگاه کیفیت بخشی درس ادبیات اعلام گردیده است جهت اطلاع درج می گردد.

نام

نام خانوادگی

شماره پرسنلی

محل خدمت

نمره

برهان

محمدی

83565998

ناحیه 1 سنندج

20

دیار

رفاعی

33743014

سنندج/ناحیه2

18.67

شهلا

مجیدی

83560357

سنندج -ناحیه یک

18.67

فریدون

صلواتی

83693998

ناحیه یک سنندج

18.67

عباد الله

زارعی

83947309

ناحیه 2 سنندج

18.67

احمد

قادری

83729653

بانه

17.33

مطلب

قادری

84163371

بانه

17.33

جمیله

محمدی

83573158

سنندج

17.33

ناصر

قادری

83551578

سنندج/1

17.33

فاروق

سلیمانی

83547341

ناحیه یک سنندج

16

یداله

طهماسبی

83991645

قروه

16

شبنم

رضایی

93180730

سنندج- ناحیه یک

15.33

زینب

حشامی

84154731

سنندج - کلاترزان

15.33

فرحناز

رستمی

83907776

قروه

15

هادی

فتحی

83652503

دیواندره

14.67

شراره

کریمی

83601242

سنندج ناحیه 2

14.67

منصور

یزدانی

84167211

سرواباد

14.67

نقشین

قربانی

83730639

بانه

14.67

ژیلا

خالدیان

11744828

قروه/سریش آباد

13.67

ایران

ملاسلیمی

83581545

سنندج کلاترزان

13.67

محسن

سرحدی

83730519

بانه

13.33

جواد

عبدالملکی

83999641

قروه

13.33

کیومرث

زارعی

83905860

قروه

13.33

حمدى

فایقى

84160873

بانه

13.33

شکوه

عزیزی پور

83549907

سنندج /یک

13.33

الهه

ثقفی

83902401

سنندج / یک

13.33

فهیمه

میره کی

83950574

سنندج

13.33

امید

شیخ الاسلامی

84122092

سرواباد

13.33

سید زاهد

زارعی

84167298

قروه

13.33

فوزیه

اله ویسی

83564821

سنندج

12.67

گلزار

خدایار

84153897

مریوان

12.67

ژیلا

اعظمی

83735155

سنندج

12.33

شهربانو

حسین پناهی

33743085

سنندج/ ناحیه 1

12.33

شیوا

طوفانی

83549449

سنندج / یک

12.33

عبدالحمید

خادمی

83845332

سقز

12.33

سیدرحیم

سجادی

84028405

سروآباد

12

پرویز

شاهمرادی

83760028

بیجار

12

سالار

فتحی

83649002

سقز

12

پرستو

کرمی

83578261

دیواندره

12

پروین

حافظ قرآن

83732128

بانه

12

 

 

 

 

 

 سایر شرکت کنندگان  نمره کمتر از 12 گرفته اند

 

 

 

 تاريخ : ۱۳٩٢/۱٢/٢٦ | ٦:٤٩ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه ادبیات استان کرستان

دیسان نه سیمی به هار، نه رم نه رم هاته خوار

دونیای زیندو کرده وه به ئه مری په ر وه ردگار

 

به ئاهـ و گریان دیسان، هاته وه هه وری نیسان

جگه ر پر ئاو و ئاور، وه ک عاشقی بی قرار

 

گول تار و زه رد و شینه، به رگی زومو ردینه

نه قش و نیگاری چینه ، ده شت و ده مه ن کوهسار

 

هاتنه چه مه ن که ف زه نان، خوه ش نه فه س و نه غمه خوان

قومری و دوراج و سار، به ساز و سه متور و تار

 

غه یری ئاوی زور و که م ، به زه مزه مه ی زیر و به م

ده خوینن به هه مو ده م ، (مه عریفه تی کردگار )

 

«وه فایی» ئیدی به سه ، عیشق و هه وای  مه دره سه

بینوسه ئه م هندسه ، بیته خه ت و خالی یارتاريخ : ۱۳٩٢/۱۱/۳٠ | ٩:۱۸ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه ادبیات استان کرستان
 

 

 

نتایج جشنواره الگوهای برتر تدریس مبتنی بر IT

متوسطه اول سال تحصیلی93-92 ادبیات فارسی

نام و نام خانوادگی

 

امتیاز طرح درس

 25 امتیاز

امتیاز روش تدریس

100امتیاز

امتیاز اجرای تدریس

120 امتیاز

امتیاز تکنولوژی آموزشی

75امتیاز

جمع امتیاز

 

320  امتیاز

رتبه

فاروق سلیمانی

23/5

94

119

31/5

268

اول

سالار فتحی

18

90

117

30

255

دوم

فهمیده عرب زاده

20/25

74

110

27

231

سوم

شریفه محمودی

9/5

35

61

25

130/5

چهارمتاريخ : ۱۳٩٢/٩/٢٠ | ۸:٥٦ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه ادبیات استان کرستان

با سلام و عرض ادب خدمت همکاران بزرگوار

احتراما در لینک زیر شیوه نامه ارزشیابی و بارم بندی درس ادبیات فارسی پایه هفتم قابل دریافت است خواهشمند است سرگروه های محترم به نحو مقتضی اطلاع رسانی فرمایند لازم به یاد آواری است که شیوه ی ارزشیابی و بارم بندی با تغییرات اندکی بر منوال سنوات قبل می باشد.

دریافت فایلتاريخ : ۱۳٩٢/٩/٦ | ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه ادبیات استان کرستان

با سلام

احتراماّ درلینک زیر شیوه نامه جشنواره الگوهای برتر تدریس ادبیّات فارسی قابل دریافت است لازم است سرگروه های مناطق استان فایل مذکور را دریافت نموده و به نحو مقتضی به اطلاع دبیران محترم رسانده شود.

دریافت فایلتاريخ : ۱۳٩٢/۸/۱٥ | ۱۱:٤٩ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه ادبیات استان کرستان
معرفی منبع آزمون برخط ادبیات فارسیبا سلام.
منبع آزمون مرحله ی اوّل آنلاین (برخطّ) ادبیّات فارسی پایگاه کیفیّت بخشی کشوری، سال 93/ 92 خدمت همکاران محترم در استان‌ها اعلام می گردد.
نام کتاب : مبانی خواندن در زبان فارسی (آموزش مهارت های خوانداری)
مؤلّفان: دکتر فریدون اکبری شلدره ای، حجت کجانی حصاری، رضا خاتمی
ناشر: لوح زرّین
چاپ : دوم
سال : 1391
تعداد فصول :4
تعداد صفحه :  88
زمان: تاریخ و ساعت دقیق برگزاری آزمون متعاقباً اعلام خواهد شد.


 • آریس مت
 • خوانندگان و بازیگران
 • کارت شارژ همراه اول